SOSYAL BECERİ ATÖLYESİ

SOSYAL BECERİ ATÖLYESİ

Bu atölye, 12 senedir alanda çalışan klinik psikolog Nazende Öksüz Özdemir ile gerçekleştirilecektir.

Bu atölyeye hangi yaş grubu katılabilir?
8-12 yaş aralığı

Bu atölyeye katılan çocukların kazanımları ne olacak?
Günümüzde artan akran zorbalığı ve rekabet ortamı kaygılı mizaca sahip çocukları büyük oranda olumsuz etkilemektedir. Öyle ki bu durum bazı çocuklarda okul reddi ve hatta ilaç tedavisi gerektirecek tablolar oluşturmaktadır.

Bu atölyenin amacı bu çocuklarımızın sosyal ortamlarda kendilerini ifade etme ve sınırlarını koruma becerisi geliştirmeleridir.

Kaygı yaşantısını deneyimleyen başka çocuklarla bir araya gelmeleri ve duygularını paylaşmalarının da iyileştirici etkisi olacaktır.

Bazı oturumlara aileler dahil edilerek tutum becerileri ele alınacaktır.

Etkinlik süresi:
Çalışmada okul süresi boyunca ayda 1 kez bir araya gelinecektir. Her oturum 3 saat sürecektir. Bazı oturumlara aileler de katılacaktır.

Katılımcı Sayısı:
8-15 kişi

Etkinlik yeri:
Ayçil Sokak No:11 Manolya Köşkü / Kozyatağı

KONU BAŞLIKLARI

DUYGU İFADESİ
ÖZGÜVEN GELİŞİMİ
“HAYIR” DİYEBİLME BECERİSİ
KAYGI YÖNETİMİ
GİRİŞKENLİK
SOSYAL ORTAMLARDA DÜŞÜNCE YÖNETİMİ
PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ
ARKADAŞLIK KURABİLME TEKNİKLERİ
AKRAN ZORBALIĞYLA BAŞ ETME STRATEJİLERİ