Verdiği Eğitimler

İş Yaşamına Yönelik

 • Cuma Sendromu: İş Yerinde Mutlu Olmak
  Bu eğitimde kişilerin çalışma ortamlarından doyum almaları amaçlanmaktadır
 • Takım Arkadaşı Olabilmek:
  Bu eğitimde kişilerin sosyal becerilerinin gelişmesiyle iş hayatında iyi birer takım arkadaşı olabilmeleri amaçlanmaktadır
 • İş Hayatında Huzur:
  Bu eğitimde kişilerin stres yönetim becerilerinin gelişmesi ve iç huzurun korunması için öneriler yer almaktadır
 • Zamanı Yönet Keyif Al:
  Bu eğitimde yoğun çalışma hayatında kişilerin kendilerine zaman ayırabilmeleri için etkili zaman yönetimi biçimleri ele alınmaktadır
 • Yöneticiler için Çalışan Verimini Arttırmanın Yolları:
  Bu eğitimde çalışanların verimliliğinin artması için uygun yönetim biçimleri ele alınmaktadır
 • İş Hayatında Duygusal Zeka:
  Bu eğitim duygusal zekanın iş yaşamındaki önemi üzerinde durulmaktadır
 • Zor Takım Arkadaşlarıyla Çalışma Becerisi:
  Bu eğitimde takım çalışmasının verimliliğini arttırmak için ortak dil oluşturma teknikleri ele alınmaktadır
 • İş Hayatında Motivasyon:
  Bu eğitim kişilerin iş ortamında motivasyonlarını yüksek tutmalarını amaçlamaktadır
 • Patron Olma Sanatı:
  Bu eğitimde yöneticilere yönelik stres yönetim becerileri ele alınmaktadır
 • İş Yerinde Mobbing:
  Bu eğitimde mobbing örnekleri ve mobbing ile başa çıkma becerileri ele alınmaktadır

Yetişkinlere Yönelik

 • Yavaş Yaşa Zaman Kazan
  Bu eğitimde kişilerin yaşam doyumlarını arttırmaları için etkili yöntemler ele alınmaktadır.
 • Mutluluk Bilmecesi
  Bu eğitimde kişilerin mutluluk arayışları ve iyi hissetmeleri için basit öneriler yer almaktadır.
 • İkna Etme Sanatı
  Bu eğitim kişilerarası ilişkilerde karşı tarafı ikna edebilmenin etkili yöntemleri yer almaktadır.
 • Kendini Keşfetmek
  Bu eğitimde kişilerin güçlü ve gelişime ihtiyaç duyan yönlerini keşfetmeleri amaçlanmaktadır.
 • Dayanıklılık Sanatı
  Bu eğitimde kişilerin strese karşı dayanıklılıklarını arttırma yolları ele alınmaktadır.
 • Faydalı Öfke
  Bu eğitimde kişilerin öfke duygusuyla başa çıkmaları ve uygun ifade etmelerine yönelik teknikler ele alınmaktadır.
 • Kişisel Sınırları Koruma Becerisi
  Bu eğitimde kişisel alanı koruma ve bunu başkalarına sağlıklı biçimde ifade etme becerisi ele alınmaktadır.
 • Yalnızlık Zehirlenmesi
  Bu eğitim modern çağ insanının yaşam biçimi ve sosyalleşme ihtiyacını karşılamasının sağlıklı yolları ele alınmaktadır.

Kadın Erkek İlişkisine Yönelik

 • Erkekler Ne Der, Kadınlar Ne Anlar
  Bu eğitim erkek ve kadınların ilişki kurma biçimlerini ele almaktadır
 • Mutlu Çiftlerin 5 Özelliği
  Bu eğitimde kadın erkek ilişkilerine dair 5 önemli nokta vurgulanmaktadır
 • Onay Bağımlılığının İlişkilere Etkisi
  Bu eğitimde kişilerin onay ihtiyacının ilişkilerini ne şekilde etkileyebileceği ele alınmaktadır
 • Duygusal Zeka ve Romantizm
  Bu eğitimde ilişkilerdeki romantizmin duygusal zeka ile ilişkisi ele alınmaktadır
 • Tutkuyla Bağlan, İlişki Bağımlılığından Kurtul
  Bu eğitimde kadın erkek ilişkilerindeki sağlıklı bağlanma biçimleri ele alınmaktadır
 • Evlilikteki Kayıp Bağlantılar
  Bu eğitimde tükenmiş evlilik ilişkilerinin yeniden kazanılmasına yönelik öneriler verilmektedir
 • Modern Zamanda İlişkiler
  Bu eğitim modern kültürün getirdikleri ve ilişkilerin yeni sisteme uyumunu konu almaktadır
 • Hayaller Peri Masalı, Gerçekler?
  Bu eğitim ilişkilerde partnerimizden beklentilerimiz ve tutumlarımızla ilgili farkındalık kazanmamızı hedeflemektedir
 • Çok Aşık Olmak
  Bu eğitimde kişilerin karar verme ve duygu yönetme süreçlerinde aşkın etkisi ele alınmaktadır

Anne Babalara Yönelik

 • Mutlu anne baba mutlu çocuk eğitimi
  Bu eğitim, anne babaların problem çözme becerilerinin gelişmesini amaçlar. Eğitimde sadece çocuklarıyla ilişkileri değil yaşamın diğer alanlarındaki sorunlarla başa çıkma yöntemleri de ele alınır.
 • Duygusal Zekası Yüksek Ebeveyn Olmak
  Bu eğitimde ebeveynlerin empati, duygu ifadesi, sosyal geri bildirimleri sağlıklı işleme becerilerini geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Duygusal Zekası Yüksek Çocuk Yetiştirmek
  Bu eğitimde çocukların duygusal zekalarının gelişmesi için anne babaların sergilemesi gereken tutum biçimleri ele alınmaktadır.
 • Çocuklarda Teknoloji Diyeti
  Bu eğitimde çocuklardaki teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için anne babaların alabileceği önlemler ele alınmaktadır.
 • Erkek Çocuk Yetiştirmek
  Bu eğitimde erkek çocuklarını yetiştirirken önemli olan noktalar konu edilmektedir.
 • Kız Çocuk Yetiştirmek
  Bu eğitimde kız çocuklarını yetiştirirken önemli olan noktalar konu edilmektedir.
 • Çocuk Beyni
  Bu eğitimde çocukların iletişim biçimleri ve beyin gelişimleri anlatılmaktadır.
 • Çocuklarda Akran Zorbalığı
  Bu eğitimde arkadaşları tarafından zorbalığa uğrayan çocuklar ve zorbalık yapan çocukların anne babalarına uygun tutum becerileri öğretilmektedir.
 • Çocuğa Öğretirken Eğlenmek
  Bu eğitimde anne babaların stres yaşamadan çocukların davranışlarını şekillendirmeleri amaçlanmaktadır.
 • Sevgiden Şımarmayan Çocuk Yetiştirmek
  Bu eğitimde anne babaların çocuklarına sevgilerini sağlıklı biçimde ifade etme yolları ele alınmaktadır.
 • Anne Babalarda Sınav Kaygısı
  Bu eğitimde sınav kaygısı olan çocuklara uygun ebeveynlik geliştirmek amaçlanmaktadır.
 • Cesur Çocuk Yetiştirmek
  Bu eğitimde çocukların kaygı yönetimine yardımcı olabilmek için gereken uygun ebeveynlik becerileri ele alınmaktadır.
 • Öfkeli Çocuğu Sakinleştirmek
  Bu eğitimde öfke kontrol sorunu olan çocuklara uygun tutum geliştirme becerileri ele alınmaktadır.
 • Ergenliğin Gizli Dili
  Bu eğitimde ergenlik çağındaki çocuklarla etkili iletişim becerileri ele alınmaktadır.
 • Yeterli Rekabet Bol Dayanışma; Huzurlu Çocuk
  Bu eğitimde çocukların rekabet ortamı içinde kendi iç huzurlarını koruyabilmeleri için anne babalara öneriler verilmektedir.
 • İsteyince Dikkat Eden Çocuk
  Bu eğitimde dikkat eksikliği olan çocukları ayırt etme ve bu özel çocuklara uygun tutum becerileri ele alınmaktadır.
 • Mükemmel Çocuk Yetiştirme Sendromu
  Bu eğitimde anne babaların mükemmeliyetçi tutumlarının çocuklarına etkisi ele alınacaktır.
 • Çocukta Merhamet Duygusunun Gelişimi
  Bu eğitimde çocukların ahlaki ve sosyal gelişiminin önemi vurgulanmaktadır.
 • Yetenekli Çocuk Yetiştirme Taktikleri
  Bu eğitimde çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek için uygun olan ebeveynlik becerileri ele alınmaktadır.
 • “Dırdırcı” olma “Kararlı Ol”
  Bu eğitimde anne babalar için etkili disiplin yöntemleri ele alınmaktadır.
 • Çocuğun İlk 5 Yılı
  Bu eğitimde bebeklik erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim özellikleri ele alınmaktadır.

Çocuk ve Ergenlere Yönelik

 • Sakin Kalma Sınavı
  Bu eğitimde sınav kaygısı olan çocuklara yönelik kaygı yönetimi becerileri ele alınmaktadır.
 • İyi Arkadaş Olma Yöntemleri
  Bu eğitimde çocukların akranlarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri ve empati becerilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır.
 • Çocuklarda Zaman Yönetimi
  Bu eğitimde çocukların etkili zaman yönetimi becerisi kazanarak kendilerine zaman ayırırken sorumluluklarını yerine getirebilmeleri amaçlanmaktadır.
 • Özgüven Gelişimi İçin Öneriler
  Bu eğitim çocukların özgüvenlerinin artmasını amaçlamaktadır.
 • Öfkeliyken İşe Yarayan Çözümler
  Bu eğitimde çocuklara etkili öfke yönetimi için uygun teknikler öğretilmektedir.
 • “İnternetime Dokunma!”
  Bu eğitimde çocukların internette geçirdikleri zamanı yönetebilmeleri ve teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.